5 fakta om NOx och koldioxid som du måste känna till

Luftföroreningar är ett av de största problemen i våra moderna liv. Enligt Världshälsoorganisationen andas numera 9 av 10 människor in förorenad luft, vilket på lång sikt bidrar till att kroppen fungerar sämre och senare får sjukdomar, vilket kan leda till döden. Och varje år dör 7 miljoner människor på grund av hälsoproblem som orsakas av dålig luftkvalitet. En tredjedel av dödsfallen sker på grund av lungcancer, hjärtsjukdomar och stroke vilka direkt påverkas av luften vi andas in. Enligt den senaste rapporten från Global Asthma Network så lider 334 miljoner människor av astma, och huvudorsaken till den sjukdomen är att andas in förorenad luft.

Blir inte du fundersam över det här stora problemet som vi skapar och utsätts för varje dag?

En av huvudorsakerna till luftföroreningar är bilens utsläpp. Enligt Statista.com fanns det år 2015 ungefär 335 miljoner bilar i bruk i världen, varav enbart 1,9 miljoner beräknades vara eldrivna år 2017. Bilar släpper ut enorma mängder kolmonoxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, svaveldioxid och växthusgaser vilka alla uppgår i luften vi andas in dagligen.

Här nedanför har vi skrivit lite fakta om NOx och CO2 och vilken inverkan de har på ditt liv.

  1. NOx är en irriterande gas och den kan orsaka andningsproblem och allergier från inflammation i luftvägarna och lungorna vid höga koncentrationer. Kolmonoxid blockerar syret som transporteras till hjärnan och hjärtat via blodet.
  2. CO2-utsläpp i atmosfären från förbränningen av fossila bränslen binder värmen i den tunna, skyddande atmosfäriska filmen som ligger över jorden, vilket orsakar ett världsomspännande uppvärmningsfenomen som kopplas till ett instabilt klimat och stora förändringar i vädret och de naturliga tillstånden och formationerna.
  3. NOx i tätbefolkade, stora städer med extremt hög koncentration av utsläpp indikerar avsevärda risker för hälsan.
  4. NOx reagerar med andra ämnen i atmosfären och kan bilda surt regn.
  5. Elbilar minskar utsläppen av NOx, men inte av CO2 vilket uppstår vid tillverkningen.

 

HYDRIVE har utvecklat en teknik som hjälper till att minska mängden toxiska gaser som din bil släpper ut i luften. HYDRIVE:s motorrengöring med väte är miljövänlig i sig själv eftersom det inte behövs några kemiska produkter.

Med en enda HYDRIVE-RENGÖRING som utförs minst en gång om året så kan du hjälpa miljön genom att minska mängden CO2-gaser och NOx som släpps ut i luften.

Om var och en av oss gör sitt för naturen och luften vi andas in, så kan vi avsevärt minska procenten förorenad luft som, på lång sikt, orsakar hälsoproblem för oss och våra barn.

Tillsammans är vi starkare, men förändringen börjar med dig!

Tillbaka till översikten