Fem tips för att minska föroreningarna

Utsläppen som fordon bidrar med är den största boven när det gäller luftföroreningar. Effekterna är skadliga för vår hälsa och det är viktigt att vi börjar vidta åtgärder nu.

I den här artikeln tar vi upp 5 tips som du kan följa för att förorena mindre:

  1. Det första och mest uppenbara är att köra mindre. Färre körda mil innebär färre utsläpp. Försök att använda cykeln eller promenera när du kan, det är inte bara bättre för miljön utan även för din hälsa.
  1. TOMGÅNGSKÖR INTE. Det är onödigt att tomgångsköra bilar, bussar, lastbilar och andra typer av fordon, vilket slösar bränsle och orsakar onödig motorförslitning. De flesta moderna fordon kräver ingen uppvärmning under vinterperioden, så det finns ingen anledning att starta motorn förrän du är redo att köra. När du minskar tomgångskörningen av dieselfordon, minskar du växthusgasutsläppen och det hjälper dig även att spara på bränslekostnaderna.
  1. Samkör med dina arbetskamrater. Om du bor på en plats nära arbetsplatsen och har några arbetskollegor i närheten, använd samma bil för att köra till jobbet. Att dela en bil är det bästa alternativet för att reducera utsläppen. På det sättet är ni fyra personer som delar på ett utsläpp istället för fyra gånger så många utsläpp och på lång sikt gör det skillnad.
  1. Kör klokt. Anledningarna till att fordonen uppfanns var enkla: först för att transportera tunga saker från en plats till en annan, och för det andra att kunna flytta sig själv långa sträckor. Om du har en bil, hitta bra anledningar att köra, använd inte bilen för att köra till butiken runt hörnet, och använd istället bilen när du verkligen behöver den. Allmänna färdmedel är dessutom alltid ett billigare alternativ för dig och miljön.
  1. Gör en HYDRIVE-rengöring. HYDRIVE erbjuder dig ett sätt att bli av med uppbyggnaden av kol och hjälper bilens motor att släppa ut färre giftiga avgaser, som vi ju sedan är de som andas in.

Det finns mängder av andra tips för att förorena mindre, så försök att börja med några så att vi alla tillsammans kan ta hand om miljön.

 

Tillbaka till översikten