Vad är HYDRIVE och hur kan det hjälpa miljön?

HYDRIVE är ett danskt företag med en tydlig ambition att optimera alla förbränningsmotorer. Det gör vi genom att kombinera den senaste teknologin med högaktivt väte för att skapa en miljövänlig motorrening. Den renförbrännande motorn är mer effektiv och hälsosam, och samtidigt ger den färre skadliga gas- och partikelutsläpp. Detta gäller både renade bilar, bussar, lastbilar och tåg – och ju mer vi renar, desto renare luft får vi i städerna.

Vi är ledande inom rening av motorer med väte i Danmark och Sverige, och vår plan är att få samma status i de nya länderna vi startar upp i.

Vår vision är att sänka utsläppen av CO2-gaser och andra skadliga gaser och partiklar i världen. Och vårt uppdrag är att bli världsledande inom vätealternativ för rengöring av förbränningsmotorer, liksom utveckling och försäljning av väteteknologier där konventionella förbränningssystem för närvarande finns tillgängliga.

Det viktigaste tänket är att vi rengör UTAN några kemikalier, så alla våra processer är miljövänliga.

 

Och varför är det här så viktigt för miljön?

Miljön är allt som omger oss. Allt levande som icke levande som vi delar utrymme och tid med, där vi kan utvecklas och är i ständig interaktion med.

I detta räknas till exempel djur, växter, land, vatten och skogar.

Idag är miljön mycket mer kontaminerad än den borde vara. Plast har invaderat sjöar och hav, giftiga ångor har förorenat luften och temperaturerna stiger ständigt.

Luftföroreningar (eller atmosfäriska föroreningar) produceras av avgaser från fordon och industrier, aerosoler, damm, buller, dåliga lukter, atomstrålning etc. Bland de vanligaste gasföroreningarna räknas koldioxid, kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och ozon.

Huvudorsakerna till luftföroreningarna relateras till förbränning av fossila bränslen (kol, olja och gas). Förbränningen av dessa råmaterial uppstår huvudsakligen i processerna eller i driften av industri- och vägtransportsektorerna. Fördelningen av ansvar som gäller luftföroreningar mellan industrisektorn och vägtransporter är tydligt obalanserad mot transport. Ungefär 45 % av luftföroreningarna i Danmark orsakas av vägtrafik.

Sorgligt nog har den teknologiska utvecklingen som otvivelaktigt är så nödvändig ett andra ansikte som påverkar vår livskvalitet. När bilarna dök upp och underlättade våra liv, blev de en av huvudorsakerna till utsläpp. Det omåttliga antalet bilar som används ökar ständigt och påverkar därför miljön på flera sätt.

Därför har HYDRIVE kommit med en lösning för att minska avgaserna som bilarna ger upphov till. HYDRIVE-rengöring är ett nytt koncept på marknaden, som huvudsakligen är designat för att förbättra växthusgasnivån och uppnå bättre körprestanda samtidigt som bränsleförbrukningen minskas.

Bilar och alla fordon som har en motor, släpper ut koldioxid och andra växthusgaser som är huvudorsaken till den globala uppvärmningen. Växthusgaser binder värme i atmosfären, vilket får temperaturerna över hela världen att stiga. Om det inte fanns några växthusgaser skulle jorden vara täckt av is men på grund av förbränning av alltför stora mängder fossila bränslen, såsom bensin och diesel, har detta orsakat en global temperaturökning på 1,5 grader under de senaste 20 åren. Den globala uppvärmningen påverkar växt- och djurlivet, sjö- och havsnivåerna och påverkar även det normala vädret på olika områden, under olika perioder av året.

HYDRIVE-rengöring är vad motorn behöver minst en gång om året för att minska utsläppen av CO2 och NOx. Det är en rengöring baserad på väte, som minimerar uppbyggnaden av kol från insidan av motorn, utan behov av andra kemiska produkter. Väte är känt som en ren gas och spelar en viktig roll när det handlar om att dekarbonisera utsläppen. Det är säkert och gör motorn mer effektiv. Efter rengöringen reduceras nivån på växthusgasutsläpp med upp till 70 % och därmed mindre CO2 och NOx vilket är ett stort bidrag till miljön, genom att förbättra luftkvalitetsnivån och sänka nivån på växthusgaser.

Läs Force Technology rapport

Och förresten, vad gör du för att minska utsläppen?

Tillbaka till översikten