Vad är NOx och CO2, skillnader och fakta

Det finns väldigt många gaser i atmosfären men alla runt omkring oss pratar om NOx och CO2 som bovarna som påverkar miljön, men vet du verkligen vad NOx och CO2 är, och vad skillnaden mellan dem är?

Idag vill vi se till att du vet vilka utsläpp din bil gör.

Först och främst är de här 2 gaserna de mest reglerade utsläppen av alla av EU-förvaltningen, på grund av deras koppling till växthusgaser, global uppvärmning och klimatförändringar.

Koldioxid är en naturligt förekommande gas som är både färglös och doftlös, och är en nyckelspelare i kolcykeln, en biokemisk process som utbyts mellan biologiska system – från hav till land, land till himmel och atmosfär, och sedan himmel och atmosfär som återgår till havet.

När vi andas ut CO2 bidrar vi till dess förekomst i vår miljö och sedan absorberar växterna denna utandade CO2 genom fotosyntesprocessen för att leva och växa.

Det var detta ursprungliga utsläpp av avgaser som orsakade allvarlig oro. CO2 bidrar till global uppvärmning och dieselmotorer producerar runt 20 % mindre CO2 än deras motsvarande bensinmotsvarighet.

De signifikant lägre CO2-utsläppen från dieselmotorer var det som ledde till att förvaltningen uppmuntrade ändringen från bensin till diesel, och det fungerade. CO2-utsläppen minskade med ungefär 3,5 % per år.

Helomvändningen kring diesel ledde till en signifikant försäljningsminskning av dieseldrivna bilar 2017, vilket innebar att för första gången på två årtionden ökade CO2-utsläppen från nya bilar.

CO2 kan orsaka problem för den levnadsbara temperaturen på planeten genom att binda energi från solen och som konsekvens orsakar den globala uppvärmningen. I normala kvantiteter är CO2 livsviktigt för livet på jorden men varje extra ml CO2 som släpps ut i atmosfären genom förbränning av fossila bränslen, binder värme i det tunna skyddande atmosfäriska lagret som täcker jorden och orsakar fenomen som går att koppla till klimatinstabilitet och stora väderförändringar och naturförhållanden.

NOx, å andra sidan, är en atmosfärisk förorening som bildas när bränsle förbränns vid extremt höga temperaturer. Efter förbränningsprocessen utvecklas den i en giftig gasfamilj. Den betraktas som en farlig förorening och släpps ut i atmosfären på ett antal sätt, varav det vanligaste sker från utsläpp från fordon och lastbilar och anläggningar såsom raffinaderier. NOx har en brunaktig färg och anses vara en oxiderande agent som reagerar med andra gaser och partiklar som producerar smog, dimma, giftigt regn och marknära ozon. Den anses även vara en irriterande gas som kan orsaka andningsproblem och allergier. Den påverkar andningsvägarna genom inflammationer i luftvägar och lungor när den förekommer i högre koncentrationer. I tätbefolkade städer och samhällen där koncentrationen av utsläpp är extrem, utgör NOx ett allvarligt hälsoproblem.

Medan dieselmotorer släpper ut MINDRE CO2 än deras bensinmotsvarighet, släpper de ut MER NOx.

De saker som gör att dieselmotorer producerar mindre CO2 – höga förbränningstemperaturer och jämnare förbränning – resulterar i stället i högre nivåer av NOx.

Fler dieselmotorer sänkte CO2-utsläppen kraftigt men ökade NOx-nivåerna.

Tillbaka till översikten