Gör fordonsparken mer miljövänlig med Blue Sky®

Om ert företag verkar i en bransch med särskilt kraftig konkurrens och kan ha nytta av en extra USP i form av

Har er organisation fokus på att belasta miljön så lite som möjligt, vill leva upp till ISO14001, eller verkar i en bransch med särskilt kraftig konkurrens och kan ha nytta av en extra USP i form av ökad miljövänlighet, så är Blue Sky något för er.

Med Blue Sky får ni dokumentation på den mängd skadliga partiklar som fordonsparken avger. Det gäller allt från bussar och lastbilar till tåg och entreprenörsmaskiner.

Med marknadens bästa testutrustning mäter vi avgaser och partikelutsläpp före och efter rengöringen. Släpper motorn ut färre skadliga partiklar efter rengöringen får det aktuella fordonet ett Blue Sky-certifikat. 

Värdena registreras i HYDRIVE:s system för fortsatt övervakning och dokumentation.

 

 

bubble