Vad är HYDRIVE?

HYDRIVE är ett danskt företag med en tydlig ambition att optimera alla förbränningsmotorer. Det gör vi genom att kombinera den nyaste tekniken med högaktivt väte för att skapa en miljövänlig motorrengöring. Den väterensade motorn är mer effektiv och frisk, och samtidigt avger den färre skadliga gaser och partiklar. Det gäller både rengjorda bilar, bussar, lastbilar och tåg – och ju fler vi rengör, desto renare luft får vi i städerna.

Vi är ledande inom väterengöring i Danmark och Sverige, och vår plan är att få samma status i de nya länder där vi startar upp.

Vision

Vår vision är att sänka utsläppet av CO2-gaser och andra skadliga gaser och partiklar i världen.

Mission

Vår mission är att bli det ledande företaget i världen inom väte-alternativ för rengöring av förbränningsmotorer samt utveckling och försäljning av väteteknik, där konventionella förbränningssysstem är tillgängliga idag.

 

Patenterad teknik

HYDRIVE:s rengöringsmaskiner producerar högaktivt väte som rengör förbränningsmotorer från sot mer effektivt än någon annan känd metod eller teknik.

Även om vår teknik är så bra att vi har patent på den, så fortsätter vi med att finjustera och vidareutveckla vår produkt – både internt och tillsammans med externa partners och forskningsinstitut. 

Tidigare har rengöringsprocessen krävt att giftiga kemikalier används eller att komponenter bortmonteras och en därpå följande dyr mekanisk rengöring. HYDRIVE:s teknik rengör effektivt motorn och katalysatorn från insidan – utan att använda kemikalier och utan att några komponenter behöver bortmonteras.

 

f/content/optimering-og-rens-af-motorer-jpg 

Visste du det?     

  •      Alla bilmotorer sotar och kör med tiden kortare på en liter bränsle och förorenar mer.
  •      Nyare bilmotorer stannar snabbare än äldre.
  •      Särskilt stadskörning, där motorn inte blir tillräckligt varm, sotar till vitala komponenter.
  •      HYDRIVE tar bara 20-30 minuter (varav 10 minuters verkstadsarbete)
  •      En HYDRIVE-rengöring sänker avgasutsläppen med upp till 80 procent.
  •      – och utsläpp av NOx-partiklar med upp till 50 procent.
  •      Vår väterengöring förbättrar din bränsleekonomi med upp till 10 procent
  •      HYDRIVE är 100 procent miljövänligt

 

content/bil_se-tekst.png 
bubble